Integritetspolicy

Administratören av dina personuppgifter är AJP PREMIUM SP.Z.O.O. med sitt säte i WARSAW 02-797 FRANCISZKA KLIMCZAK 17/107. Dina uppgifter kommer endast att behandlas i syfte att hantera förfrågan och så länge det är nödvändigt för att hantera den. Du har rätt att få tillgång till dina uppgifter, korrigera den, radera den, begränsa behandlingen, invända mot behandling och överföra data. Att tillhandahålla data är frivilligt, men nödvändigt för att hantera förfrågan. Rättslig grund: behandling är nödvändig för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan avtalet ingås. Om du har några frågor, vänligen kontakta oss på: AJPZBIORNIKI.MARCIN@GMAIL.COM

Webbplatsen samlar inte automatiskt in någon information, förutom informationen i cookies.
Cookiefiler (så kallade ”cookies”) är IT-data, i synnerhet textfiler, som lagras på webbplatsanvändarens slutenhet och är avsedda att användas på webbplatsens sidor. Cookies innehåller vanligtvis namnet på webbplatsen de kommer från, lagringstiden på slutenheten och ett unikt nummer.
Den enhet som placerar kakor på webbplatsanvändarens slutenhet och får tillgång till dem är AJP PREMIUM SP.Z.O.O.
Cookies används för att:
a) skapa statistik som hjälper till att förstå hur webbplatsanvändare använder webbplatser, vilket gör det möjligt att förbättra deras struktur och innehåll;
b) behålla webbplatsanvändarens session (efter inloggning), tack vare vilken användaren inte behöver ange inloggningen och lösenordet på varje undersida på webbplatsen;
Webbplatsen använder två grundläggande typer av cookies: sessionscookies och ihållande cookies. Sessionscookies är tillfälliga filer som lagras på användarens slutenhet tills de loggar ut, lämnar webbplatsen eller stänger av programvaran (webbläsare). Ihållande cookies lagras på användarens slutenhet under den tid som anges i cookiefilens parametrar eller tills de raderas av användaren.
Följande typer av kakor används på webbplatsen:
a) ”nödvändiga” kakor, som möjliggör användning av tjänster som är tillgängliga på webbplatsen, t.ex. autentiseringscookies som används för tjänster som kräver autentisering på webbplatsen;
b) cookies som används för att säkerställa säkerhet, t.ex. används för att upptäcka bedrägerier inom autentiseringsfältet på webbplatsen;
c) ”analytiska” kakor (från ett oberoende företag Google Inc.) – radering av dessa filer hindrar inte användningen av webbplatsen.
Analytiska kakor samlar in information om hur webbplatsen används av besökare, vilken typ av sida som användarna omdirigerades från, samt antalet användares besök och tidpunkten för besök på webbplatsen. Dessa filer registrerar inte specifika personuppgifter om användaren utan används för att utveckla statistik om användningen av webbplatsen.
I många fall tillåter programvaran som används för att surfa på webbplatser (webbläsare) cookies som standard på användarens slutenhet. Webbplatsanvändarna kan ändra sina cookieinställningar när som helst. Dessa inställningar kan särskilt ändras på ett sådant sätt att den automatiska hanteringen av kakor i webbläsarinställningarna blockeras eller att de informeras om varje inlägg på webbplatsanvändarens enhet. Detaljerad information om möjligheter och metoder för hantering av kakor finns i programvaruinställningarna.
Webbplatsoperatören informerar om att begränsning av användningen av kakor kan påverka vissa av funktionerna på webbplatsens sidor.
Kakor placerade på webbplatsens användares slutanordning kan också användas av partners som samarbetar med webbplatsoperatören.
Mer information om cookies finns på adressen i avsnittet ”Hjälp” i webbläsarens meny.